Home isolation

Digitala illustrationer för kursen plats – konstnärlig gestaltning, gjorda på distans under Corona-pandemin 2020. 

Filtrera