Ytor och mönster

Rebecca Wiik form

I en uppgift från skolan skulle vi skapa ett eget mönster.

Ett mönster visar stockholm och dess olika stadsdelar, med ett vattendrag som slingrar sig i bakgrunden.

Filtrera