Nära

Mira Bergh Edenborg

Nära är ett bord som i sin sårbarhet behöver närhet och sammanhållning.

Ett bord i två delar som inte fungerar utan varandra. Bordet skapar ett
sammanhang och ett möte mellan personerna som använder det och är själv en symbol för vikten av sårbarhet och närhet.

Genom sårbarhet kommer kärlek, kreativitet och gemenskap. Därför är det viktigt att kunna visa sig sårbar även fast det är skamfyllt. Genom att undersöka vart sårbarhet kommer ifrån och varför det är jobbigt, kom jag fram till att jag kan skapa sårbarhet genom närhet. 

Är man sårbar är man är nära? Eller är man nära när man är sårbar?


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera