Sideboard

Mika Lindblad form

Avlastningsbordet Nypa är en

lekfull flört med ett obetydligt och tidlöst bruksföremål, den klassiska klädnypan. Klädnypans form har tillskrivits nya enskaper, hålen i benen används här för att hålla fast den rektangulära bordsskivan. Benen hålls fast genom att spännas ut av tidningsstället i stål.

Genom att fokusera på alldagliga
ting har jag utforskat former och funktioner som vi ofta tar för givna. Klädnypans ben är spetsiga för att den ska kunna öppnas så stort som möjligt. I mitten av klämman finns ett hål för att klämma fast nypan runt en torklina. Det finns även hål för fjädern som håller ihop klädnypan. Jag har använt dessa former, men i bordet har jag tillskrivit dem nya funktioner. Bordsskivans kanter är rundade för att passa in i hålet i benen. Tidningsstället, likt stålfjädern, håller ihop benen och bordet blir helt självbärande.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera