—VENT

Ordet “vent” betyder “ge luft åt” och symboliserar för oss det personliga sittandet och samtalen som uppstår i det informella mötet – avslappnat och socialt, precis som en loungemiljö borde vara. De mjuka, böljande formerna som ger liv till fåtöljen VENT bygger på en idé som kom fram i vår designprocess då vi lät en deg jäsa ut mellan olika metallstrukturer. Vad vi såg kändes både vackert och lekfullt. Likt en varm, trygg famn ska fåtöljen forma ett inbjudande och omslutande intryck. Den taktila volymen ska förkroppsliga en känsla av självförtroende. 

Ett samarbete med Sarah Hasselqvist.
Producer: Johanson Design. 

_________

Vent, whether in social settings or spaces, means to air things out. It symbolizes the personal gatherings and the discussions that arise in a relaxed environment, the way a lounge should be. The soft, voluminous, and playful shapes of our Vent chair came to life, playing with the natural, rising shapes of dough as they interacted with metal structures. What we saw seemed as beautiful as it was playful. The tactile volume is intended to provide an inviting feeling and also embody a sense of confidence in the user.

A collaboration with Sarah Hasselqvist. 
Producer: Johanson Design 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera