alt+f=ƒ

Melinda Urbansdotter

För mig är det essentiellt att förhålla sig till design på ett sätt som man gör till människor—genom uttryck, dialog och personlighet. Det är precis så som jag vill att ni ska lära känna mig, Melinda Urbansdotter. Här är jag, här är min design, kopplad till min persona och kontext. 

Med utgångspunkt i väggen har jag utforskat det rumsliga elementet genom känsla och materialitet. Som en designer med en textil bakgrund och en fascination för metallens egenskaper blev avgränsningen i materialet viktigt. Det blev också av betydelse då jag har behandlat materialiteten som något rumsavskiljande och låtit ytan bli den gräns som definierar ett rum. Väggens struktur och material tolkas som föränderligt i den mening att det från långt håll skiftar i silver-ljusgrått, men ju närmare väggen du kommer desto tydligare blir dess vävda textila struktur. Eftersom att väggens metalliska yta kommunicerar likt ett textilt objekt är förnimmelsen en illusion där strukturen och materialets säregna karaktär inte överensstämmer med väggens egentliga hårdhetsverkan. Genom en ytterst subtil detalj i väggens ena hörn, har jag satt mig själv som avsändare, likt ett konstverk. Signaturen är en piercing, signifikativt för min persona.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera