—alt+f=ƒ paper

kortkommandot till alternativ form—en publikation utformad för att avbryta den rådande kanon. 

alt+f=ƒ är den digitala termen för the shortcut to alternative form och anspelar på den nya publikationen vars syfte är att flytta formgivning till en kontext fri från kommersialism. Publikationen har som ambition att vidga synen på formgivning genom dialog—skapa relationer, samt förstärka relationen till form genom att framkalla en känslomässig anknytning via visuella skildringar—åskådliggöra kontexter. Med fokus på enskilda formgivare ges nu möjligheten att upprätta en djupare relation till deras formgivning genom dialog, uttryck och personlighet. Precis så som jag vill att ni ska lära känna mig—Melinda Urbansdotter. Här är jag, här är min formgivning, kopplad till min persona och kontext.

Grafisk design: Måns Peterson 
Kurerad av: Melinda Urbansdotter

Filtrera