’Sense & Settle’ #3

Max Stjerna examen2021, examensprojekt

Pall i älvdalskvartsit. Del av examensarbetet ’Sense & Settle’.

Filtrera