’Sense & Settle’ #2

Max Stjerna examen2021, examensprojekt

Bord i sandgjuten, svarteloxerad, återvunnen aluminium, med sotad glasskiva. Del av examensarbetet ’Sense & Settle’.

Filtrera