Margot Barolo

Redigera

Margot Barolo är formgivare med en bakgrund från Beckmans och Konstfack och driver designbyrån Brave Production. Hon har under åren arbetat med några av Sveriges främsta företag med bland annat produktformgivning och parallellt drivit en egen produktion och erhållit flera utmärkelser. De senaste åren har Barolo fördjupat sig i frågor och utmanat bilden av produktion, svensk konstindustri och vår värdering av människor och produkters tillkomst. Det har bland annat resulterat i konstnärligt utvecklingsprojekt på Konstfack (No Innocent Objects) och vidare konstnärlig forskning med medel från Konstnärsnämnden. Stor del av arbetet finns dokumenterat i publikationer som Brave New Production, Brave Magazine #2 samt i diverse artiklar. Inom ramen för sin tjänst på Beckmans bedriver hon nu det konstnärliga forskningsprojektet The Kinship Method. Hon föreläser och undervisar på olika designhögskolor och är styrelseledamot på Konstnärernas riksorganisation för bild och formkonstnärer där hon arbetar aktivt med att förbättra utövares villkor. Barolo har varit flitigt anlitad som sakkunnig de senaste åren i frågor rörande småskalig produktion och företagande för design och konstnärliga verksamheter, samt inom process och projektarbete. På Form ansvarar Margot för programmets utveckling och avdelning. Hon undervisar också i produktdesign med designprocessen som metod och verktyg, i produktionsprocesser och i hur man tar en idé till en färdig produkt, samt i hur man använder design som ett medel att påverka, förändra och berätta. Hon ansvarar också för examenskursen som är det slutgiltiga självständiga arbetet som studenten gör på skolan. Där är handledningen central för att hjälpa studenterna att nå sin fulla potential.

—Jag vill att studenten utvecklar sin formgivning till att nå högsta konstnärliga höjd och samtidigt vara relevant för den kontext vi formgivare kan arbeta i när vi kommer ut. Våra studenter ska vara de som får de verktyg och den självkänsla som behövs för att kunna påverka och förändra de rådande strukturer som råder inom design och produktion och därmed flytta rådande maktstrukturer vilket är nödvändigt för at vi ska få en hållbar utveckling, säger Margot.

TitelProgramansvarig, Form
Hemsidahttp://www.barolo.nu/
Mobilnummer0707347501

Margot Barolo är formgivare med en bakgrund från Beckmans och Konstfack och driver designbyrån Brave Production. Hon har under åren arbetat med några av Sveriges främsta företag med bland annat produktformgivning och parallellt drivit en egen produktion och erhållit flera utmärkelser. De senaste åren har Barolo fördjupat sig i frågor och utmanat bilden av produktion, svensk konstindustri och vår värdering av människor och produkters tillkomst. Det har bland annat resulterat i konstnärligt utvecklingsprojekt på Konstfack (No Innocent Objects) och vidare konstnärlig forskning med medel från Konstnärsnämnden. Stor del av arbetet finns dokumenterat i publikationer som Brave New Production, Brave Magazine #2 samt i diverse artiklar. Inom ramen för sin tjänst på Beckmans bedriver hon nu det konstnärliga forskningsprojektet The Kinship Method. Hon föreläser och undervisar på olika designhögskolor och är styrelseledamot på Konstnärernas riksorganisation för bild och formkonstnärer där hon arbetar aktivt med att förbättra utövares villkor. Barolo har varit flitigt anlitad som sakkunnig de senaste åren i frågor rörande småskalig produktion och företagande för design och konstnärliga verksamheter, samt inom process och projektarbete. På Form ansvarar Margot för programmets utveckling och avdelning. Hon undervisar också i produktdesign med designprocessen som metod och verktyg, i produktionsprocesser och i hur man tar en idé till en färdig produkt, samt i hur man använder design som ett medel att påverka, förändra och berätta. Hon ansvarar också för examenskursen som är det slutgiltiga självständiga arbetet som studenten gör på skolan. Där är handledningen central för att hjälpa studenterna att nå sin fulla potential.

—Jag vill att studenten utvecklar sin formgivning till att nå högsta konstnärliga höjd och samtidigt vara relevant för den kontext vi formgivare kan arbeta i när vi kommer ut. Våra studenter ska vara de som får de verktyg och den självkänsla som behövs för att kunna påverka och förändra de rådande strukturer som råder inom design och produktion och därmed flytta rådande maktstrukturer vilket är nödvändigt för at vi ska få en hållbar utveckling, säger Margot.

Filtrera