Vad är en stol?

Love Persson form, form

Vad är en stol? 

En stol är en möbel med en sits, vanligtvis fyra ben, ett ryggstöd och ibland arm- och fotstöd. Men kan en stubbe i skogen vara en stol? Är det formen eller funktionen som definierar vad en stol är?

I detta projekt bad jag deltagare att rita sin tolkning av en stol för att undersöka olika uppfattningar av vad en stol är och hur en stol kan se ut. Genom att analysera skisserna kan man identifiera gemensamma teman och variationer i formen.

Så vad definierar en stol? Både formen och funktionen spelar en avgörande roll. Formen ger stolens visuella utseende, medan funktionen, att ge en plats att sitta på, är grundläggande. Det är en kombination av form och funktion som definierar en stol.

Avslutningsvis har jag byggt en stol baserat på deltagarnas skisser och tolkningar.

2023

Lackerad furu


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera