Digital guide till Kulturhuset

Louise Lo

Digital guide till Kulturhuset i samarbete med Andrea Brisfjäll.

Guiden tar språng i en intervju vid invigningen och fördjupar sig sedan om de delar som fortfarande kvarstår: trappan, läsesalongen, schackbrädena och taket. Genom kritiskt arkivmaterial från 1970-talet leds en genom huset för att få en förståelse för hur det en gång fungerade och vad människor tyckte om dåtidens kulturhus.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera