R E F L E K T ( E R A ) I O N ( E R )

Lisa Lindh

Mitt i Stockholm finns en vacker men bortglömd plats. En plats som jag har uppmärksammat med en gestaltning för olika reflektioner. 

Jag fascineras och inspireras ständigt av hur reflekterande ytor, skuggor och linjeringar skapar dynamik och olika rumsligheter i stadsbilden. I mitt examensarbete har jag gått utanför rummets fyra väggar och gjort en platsspecifik gestaltning för Evert Taubes terrass på Riddarholmen.

Efter undersökningar av solens, vattnets och besökarens rörelser har jag formgivit tre skulpturala speglar av metall. Både enskilt och tillsammans förstärker de platsens kvaliteter genom att fånga ljuset, reflektera omgivningen och skapa olika rumsligheter för besökaren att interagera med.

Tack till: Thimanders Rostfria AB, Aston Carlsson AB och KGS Kart- och geodataservice Stockholms stad, fotograf Niklas Nyman.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera