Lisa Ehlin

Redigera

Lisa Ehlin har en bred bakgrund inom både teori och praktik. Hon är doktor i modevetenskap från Stockholms universitet och knuten till en forskarskola i kulturhistoriska studier. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och moderator i främst kultursammanhang och pratar ofta popkultur i radio och TV. 

Hennes avhandling "Becoming Image: Perspectives on Digital Culture, Fashion and Technofeminism" behandlade främst internet, visuell kultur, bildkultur, normkritik och mediehistoria. Under och efter sin disputation 2015 har hon även arbetat som kulturskribent samt redaktör, bland annat för böckerna En annan historia och Arkivism tillsammans med Lina Thomsgård, Stockholms Kvinnohistoriska och Volante förlag. Hon har också arbetat med olika forskningsprojekt kring digitalism, minne och arkiv (Collecting Social Photography) och internationella "Reminder Project" (EU och Oxford University bland andra). 

–Jag tror min bredd i både teori och kulturliv kan skapa många och nytänkande kontaktytor för samtal. Jag vill kunna bidra med tankenycklar till varje students specifika projekt och intresseområden, och jag hoppas kunna använda min forskning för att ge dem allt de behöver för att lära sig se och kritiskt reflektera. Att vara visuell kommunikatör idag innebär att förstå hur mycket som rör sig kring referenser, perspektiv, avsändare och mottagare, dåtid och framtid samtidigt. Det finns inget roligare och mer inspirerande än att se omvärlden och sig själv på nya sätt. Om studenterna får med sig lite av det har jag gjort ett bra jobb.

Titel Lektor i Historia, Teori och Kontext med inriktning Visuell Kommunikation

Lisa Ehlin har en bred bakgrund inom både teori och praktik. Hon är doktor i modevetenskap från Stockholms universitet och knuten till en forskarskola i kulturhistoriska studier. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och moderator i främst kultursammanhang och pratar ofta popkultur i radio och TV. 

Hennes avhandling "Becoming Image: Perspectives on Digital Culture, Fashion and Technofeminism" behandlade främst internet, visuell kultur, bildkultur, normkritik och mediehistoria. Under och efter sin disputation 2015 har hon även arbetat som kulturskribent samt redaktör, bland annat för böckerna En annan historia och Arkivism tillsammans med Lina Thomsgård, Stockholms Kvinnohistoriska och Volante förlag. Hon har också arbetat med olika forskningsprojekt kring digitalism, minne och arkiv (Collecting Social Photography) och internationella "Reminder Project" (EU och Oxford University bland andra). 

–Jag tror min bredd i både teori och kulturliv kan skapa många och nytänkande kontaktytor för samtal. Jag vill kunna bidra med tankenycklar till varje students specifika projekt och intresseområden, och jag hoppas kunna använda min forskning för att ge dem allt de behöver för att lära sig se och kritiskt reflektera. Att vara visuell kommunikatör idag innebär att förstå hur mycket som rör sig kring referenser, perspektiv, avsändare och mottagare, dåtid och framtid samtidigt. Det finns inget roligare och mer inspirerande än att se omvärlden och sig själv på nya sätt. Om studenterna får med sig lite av det har jag gjort ett bra jobb.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera