Guide

Lisa Åsberg visuell kommunikation

Länk till hemsida: https://asberg.wixsite.com/guide

Länk till video: https://youtu.be/BpFdjbCb91M

Med min guide ville jag inte bara beskriva min uppväxt personligen, utan även få med ett större perspektiv. Genom att zooma in på platsen där jag vuxit upp – på hemmet och dess själva konstruktion – kan jag upptäcka små skillnader som avgör vem jag har blivit. Var man föds – vilket hem man växer upp i – avgör vad man får för möjlligheter och begränsnigar, vad man får för syn på världen och vem man blir som person. Att växa upp som priviligerad – i ett tryggt hem med alla materiella förutsättningar –medför så stora fördelar att man inte ens reflekterar över dem, man tar dem för givet. Att ha möjligheten att söka till konsthögskola – eller universitet över huvudtaget -är något som inte alla har möjlighet till. Vilket hem man föds in i – och hur det hemmet är sammansatt – är en slump. Det är som om man skulle få allt levererat i ett platt paket – varsågod, är har du ditt liv. En instruktion, en guide – det är mellan de här fyra väggarna det händer, det här är vad du får, det här är vad som kommer bli av dig. Det är redan bestämt.

Filtrera