Guide

Länk till hemsida: https://asberg.wixsite.com/guide

Länk till video: https://youtu.be/BpFdjbCb91M

Med min guide ville jag inte bara beskriva min uppväxt personligen, utan även få med ett större perspektiv. Genom att zooma in på platsen där jag vuxit upp – på hemmet och dess själva konstruktion – kan jag upptäcka små skillnader som avgör vem jag har blivit. Var man föds – vilket hem man växer upp i – avgör vad man får för möjlligheter och begränsnigar, vad man får för syn på världen och vem man blir som person. Att växa upp som priviligerad – i ett tryggt hem med alla materiella förutsättningar –medför så stora fördelar att man inte ens reflekterar över dem, man tar dem för givet. Att ha möjligheten att söka till konsthögskola – eller universitet över huvudtaget -är något som inte alla har möjlighet till. Vilket hem man föds in i – och hur det hemmet är sammansatt – är en slump. Det är som om man skulle få allt levererat i ett platt paket – varsågod, är har du ditt liv. En instruktion, en guide – det är mellan de här fyra väggarna det händer, det här är vad du får, det här är vad som kommer bli av dig. Det är redan bestämt.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera