Benchdrobe

Lina Blass form, material

Var hamnar kläderna som varken är smutsiga nog för att slänga i tvättkorgen eller tillräckligt rena för att läggas tillbaka i garderoben? Många av oss är skyldiga till att kasta kläderna på golvet eller på den ensamma stolen i hörnet av rummet.

Med möbeln Benchdrobe ville jag skapa ett hem för dessa kläder och bejaka vår stökiga sida och det organiserade kaoset.

Where do they clothes which aren’t yet dirty enough to be deemed laundry although at the same time not clean enough to be but back in the wardrobe  end up? Many of us are guilty of throwing them on the floor or the lonely chair in the corner of the room.

With the furniture Benchdrobe I wanted to create a home for these clothes and embrace our messy side and the organised chaos.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera