Nobel Creations 2022

Karolin Lysén nobel
Nobelpriset i fysik tolkat av Johannes Jansson och Karolin Lysén

Nobelpriset i fysik år 2022 ges till tre personer, Alain Aspect, John Clauser och Anton Zeilinger som var och en har gjort banbrytande experiment med sammanflätade kvanttillstånd, där två partiklar hör ihop i en enhet även när de är separerade. Med sina resultat har de banat vägen för en ny typ av teknologi baserad på kvantinformation.

”Vår kreation är inspirerad av kommunikationen som sker mellan de partiklar som befinner sig i ett sammanflätat kvanttillstånd. Med formen som sträcker sig runt kreationen vill vi framhäva att partiklarna hör ihop och kommunicerar med varandra. Hela kreationen gestaltar illusionen av att två fotoner som befinner sig i ett sammanflätat tillstånd hör ihop, och kommunikationen dem emellan.”


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera