Out of Marine Algae

Ett projekt som syftar till att ta reda på hur algprodukten agar skulle kunna användas inom produktdesign.

Agar är ett gelliknande ämne som utvinns ur den ätbara rödalgen.  Genom en mängd materialtester har jag velat klargöra dess egenskaper och på den vägen komma på nya användningsområden för agar. Experimenten har influerats av matlagningskonsten, med en mängd tester gällande justering av ingredienser, blandningar, mängd och torkningsmetod. 

Syftet med projektet är att presentera nya uttryck som möjliggörs av naturmaterialet agars egenskaper. Respekt för jordens ändliga resurser har varit centralt. Jag ville skapa något som kan användas så länge som möjligt och som efter användning kan återföras till naturen med minimal påverkan på kretsloppet.  Utifrån dessa premisser har jag gestaltat produkter för inredning.

2019Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera