Successionsordningen

Visste du att 97 av 100 VD-poster i Sverige går i arv från förälder till barn?

Grupp
Jonatan Modin
Elvin Odelholm
Emilia Lind
Andy Voitka

Handledare
Sophia Wood
Oscar Guermouche


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera