Spjutet

Ett diktsvar på Harry Martinsons ”Aniara”

Installation av projection mapping på rispapper

Kurs: Poesi – att göra

Handledare: Måns Wrange


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera