Klarälven

Johanna Fosselius form

Två mönsterrapporter inspirerade av Gubbholmen och Klarälven som ligger precis utanför mitt barndomshem i Karlstad. Kombinerade på olika sätt blir rapporterna unika mönster. 

Two pattern reports inspired by ta small island and a river that runs right outside my childhood home in Karlstad, Sweden. Combined in different ways they create an infinity of various patterns. 

Filtrera