​local-source.furniture

local-source.furniture – Ett möbelkoncept om att ta vara på lokala resurser. Följ gratis-ritningen och gör den själv med virke från byggvaruhus eller betala för premium-versionen och ta den till din lokala möbelsnickare. 

En gång i tiden fanns en affärsstrategi kallad “mönsterritningar”. Ritningar av möbler som beställdes och togs med till en lokal möbelsnickare som tillverkade den åt en – om man inte ville bygga själv. 

local-source.furniture är ett möbelkoncept inspirerat av mönsterritningar och open source. Med projektet vill jag lyfta tiden som krävs i skapandet av möbler, från formgivning till tillverkning samt inspirera till att bygga själv eller köpa lokalt. 

Bänken är formgiven utifrån riktlinjer jag satt åt mig själv, dimensionerna är anpassade efter planhyvlad furu från byggvaruhus, verktygen du behöver är skruvdragare, borr och eventuellt såg. Formen är anpassningsbar efter olika dimensioner och går att upprepa åt flera håll för att möjliggöra en möbelserie. 

Gratis-bänken är byggd av min mamma och premium-versionen är tillverkad av Oscar Wall, lokal möbelsnickare. Jag har byggt en utvecklad version av gratis-bänken i form av en hylla som visar hur formen kan utvecklas till fler möbler. 

Allt finns att se på local-source.furniture.

Fotograf: Felix Öhlund

local-source.furniture – A furniture concept about making use of local resources. Follow the free drawing and build it yourself with wood from a hardware store, or purchase the premium version and take it to your local cabinetmaker. 

Once upon a time there was a business strategy called “mönsterritningar”. Furniture drawings that were ordered and taken to a local cabinetmaker who made it for you – if you did not want to build it yourself. 

local-source.furniture is a furniture concept inspired by “mönsterritningar” and open source. With the project I have sought to emphasize the time required for creating furniture, from designing to manufacturing, and inspire to build yourself or buy locally. 

The bench is designed in accordance with predetermined guidelines set by myself. The dimensions are adapted to suit planed pine from hardware stores and essential tools are an electric screwdriver, drill, and possibly a saw. The design is adaptable to different dimensions and can be repeated in several directions to enable a furniture series.  

The free bench is built by my mother and the premium version is made by Oscar Wall, a local cabinetmaker. I have built a developed version of the free bench in the form of a shelf, which shows how the design can be further developed into more types of furniture.  

Everything can be seen at local-source.furniture.

Photographer: Felix Öhlund


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera