Eos

Johanna Fosselius form

Eos är ett sängbord som spelar mellan det funktionella och skulpturala, formgiven tillsammans med Max Stjerna i samarbete med DUX. Med sin abstrakta gestalt, uppbyggd av elementära plan och ytor, erbjuder sängbordet förvaringsmöjligheter som lyfter dess innehåll. 

Naturnära materialval med livfulla uttryck som kalksten och trä bidrar till bordets betryggande närvaro. Eos proportioner är väl genomarbetade i hopp om att inge ett balanserat intryck till den miljö bordet placeras i.

Skymd och lättåtkomlig förvaring; grundläggande egenskaper för ett sängbord, har varit drivande i bordets utformning. Genom att utesluta en självklar fram och baksida, är Eos inte bundet till sängen och sovrummet, utan står lika naturligt bredvid en soffa eller fåtölj. 

DUX kunskap sträcker sig över snart hundra år av samlad erfarenhet om människans levnadsmiljö, främst inriktat på sovrummet. Deras designarv och fokus på kvalité har varit en stor tillgång under samarbetet. 

Eos kommer i två utföranden, ‘tall’ och ‘wide’, anpassade efter DUX olika sängar.

Eos is a bedside table existing in the borderlands between the functional and sculptural, designed by me and Max Stjerna in collaboration with DUX. The abstract shape, consisting of elementary planes and surfaces, aims to discreetly elevate its contents.

Vibrant natural materials such as limestone and wood contribute to the table’s comforting presence, and through well considered proportions Eos aims to harmonise with its environment. 

Hidden and easily accessible storage, rudimentary qualities for a bedside table, are driving factors in Eos’ design. By excluding an obvious front and back, the table is not restricted to the bed and bedroom but stands just as naturally next to a sofa or an armchair.

DUXs’ knowledge spans almost a century of gathered knowhow regarding human living environments with emphasis on the bedroom. Their design heritage and focus on quality has been a great asset in the collaboration. 

Eos comes in two versions, Tall and Wide, adapted to fit different DUX beds.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera