Bräckt

Johanna Fosselius form, material

Bräckt är en karaffserie i två delar som lyfter fram vikten av syrerika bottnar för ett välmående hav. Karafferna symboliserar ytterligheter – levande och döda bottnar i Östersjön. 

Formgiven i samarbete med Svenskt Tenn för ”Det dukade bordet”. 

Blåst på Sthlm Glas. 

Fotograf Felix Öhlund.

Bräckt is a two part carafe series designed to highlight the importance of oxygen-rich seabeds for a healthy ocean. The carafes symbolizes two extremes – living and dying seabeds in the Baltic sea. 

Photographer: Felix Öhlund

Filtrera