Non-human creativity

Johan Lindberg form

I dagsläget är det en mycket liten skara människor som har förståelse för vad AI är i praktiken, vad det kan användas till och hur det finns implementerat runt omkring oss. Non-human creativity är ett projekt som undersöker de problematiker och frågeställningar som användandet av tekniken medför.

Filtrera