Golvarmatur

Joakim Zickert

Grundtanken bakom det här projektet är hur bambustaven slingrar sig vidare i lamparmen och kontrasteras mot de strikta formerna i lampsockeln och foten, jag ser det som en slags kompositionsövning.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera