Sommarprojekt

Jessica Westerberg form, material

Ett undersökande av materialet glas. 

Dess formegenskaper -möjlighet att formas och bearbetas.

Projektet har gett mig fördjupad kunskap om materialet

glas. Samt praktisk övning inom glashantverk i olika

glastekniker.

Filtrera