Examensarbete – Down to Earth

Jennie Adén

Jag har arbetat med hela designprocessen, från förädling av råmaterial till formgivning och tillverkning av produkter. Ett samspel mellan min design och naturens villkor. 

I dag tar vi råvaror och industriellt producerade produkter som en självklarhet. Genom att ”gräva där jag står” har jag skapat produkter som visar hur det skulle kunna se ut om vi var tvungna att göra allt från grunden, helt själva. Jag vill även lyfta fram vilka material och möjligheter det finns på ett litet område. I det här projektet har jag använt olika råmaterial från Sölje, en bygd som ligger avlägset i västra Värmland. Jag har en stark personlig koppling till platsen. Baserat på mina olika materialexperiment och bearbetningstekniker har jag, utifrån materialens egenskaper, förutsättningar och dess naturliga okontrollerbarhet, skapat en kollektion av produkter: askar i ticka, eldstad i skiffer, matta i ull, pall i trä och skålar i älgskinn.

Filtrera