Kamera Obskyra

Kamera Obskyra är en berättelse i bokformat om en borttappad digitalkamera – en berättelse om att lära känna någon på håll och om hur man gör en fotobok utan fotografier.

För tolv år sedan fastnade en digitalkamera i blixtlåset på min väska mitt i publikhavet under en konsert. Kameran var inte min, inte heller bilderna däri. Under årens gång har bilderna och kameran blivit en del av mig och mina minnen samtidigt som slumpen har fört mig samman med kamerans ägare: K. 

I boken har jag utforskat det privata och offentliga inom fotografi med den upphittade kameran som fallstudie. Jag har dragit paralleller till konstgenren Found Photography och undersökt föregående projekt med liknande teman. Bokens gestaltning är ett visuellt experiment på hur jag som bildskapare balanserar på gränsen för censur och upphovsrätt, för att samtidigt ställa frågan: vad händer med bilder över tid? 

Och självklart handlar det också om att återlämna något som länge varit borta.

Filtrera