Fantomer

Isabelle Sjö

Ibland måste en bara gör ett häfte. I tråkigt A5 format. Såna är reglerna. Just det här häftet kretsar kring fantomer. Spöken. Kvarlevor. Det där som bara är där och som inte är dött?

Fotona är mina. Måleriet är mitt. Ni fattar grejen. Dikten är Bob Hanssons.

Filtrera