Nobel Creations Chemistry, Ingrid Norberg, Paul Shutrick

Ingrid Norberg mode, nobel

Nobelpriset i kemi år 2021 ges till två personer, List och McMillan, som oberoende av varandra kommit fram till samma upptäckt: ett effektivare och miljövänligare sätt att driva mängder av olika kemiska reaktioner. Den här klänningen är en ögonblicksbild av en kemisk reaktion när den är i sitt visuellt mest dramatiska tillstånd. De två pristagarna representeras av de två elementen i klänningen som samspelar och blir till en helhet. Mötet mellan det klassiska och det moderna från respektive del skapar en reaktion ämnad att förkroppsliga upptäckten som pristagarna gjort. I all sin enkelhet utmanar den gränser. På så vis är detta vår hyllning till kemipristagarnas banbrytande arbete i utvecklingen av organokatalys. 

 

  • Ingrid Norberg & Paul Shutrick

The Nobel Prize in Chemistry in 2021 is handed to two people, List and McMillan, who independently came to the same discovery: a more efficient and environmentally friendly way to control and accelerate large amounts of different chemical reactions. This dress is a snapshot of a chemical reaction when it is in its most visually dramatic state. The two winners are represented by the two elements of the dress that interact and become a whole. The meeting between the classical and the modern sides create a reaction intended to embody the discovery made by the two prize winners. In all its simplicity, the dress pushes boundaries. In this way, this is our tribute to the pioneering work of List and McMillan in their development of organocatalysis.

 

  • Ingrid Norberg & Paul Shutrick
Filtrera