Trivial ways – examensarbete

Ida Björses examen2018, form

Hur gör jag, och varför gör dom så?

Mitt projekt grundar sig i mitt intresse för psykologi kopplat till beteenden. Jag har inspirerats av hur människor i olika kulturer och sammanhang skapar egna normer för hur de hanterar och gör vardagliga handlingar. Genom ett interaktivt undersökande tillsammans med människor i min omgivning har jag, utifrån våra perspektiv, tagit fram tre objekt. Objekt som är redskap för att visa alternativ till användandet och få folk att tänka självständigt för att inte bara göra som ”alla andra”. KONTAKT 

TACK TILL 

Emelie Maxdotter, Sinar Alexis, Emma Ewadotter, Maja Korpi, Fredrik Sahlström, Karin Wästfelt, Martin Björses, Aggregat kulturverksamhet, Svedbergs, Oscar Andersson, Isak de Jong, Elsa Binder, Rasmus Steyner Randén och Sliperiet Umeå.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera