Henrik Lindegren Ericson

Redigera

Henrik Lindegren Ericson är kvalitetssamordnare på Beckmans vilket innebär ett nära samarbete med undervisande personal, administration och ledning med att planera, dokumentera och följa upp högskolans systematiska kvalitetsarbete. Henrik har en gedigen erfarenhet av utbildning på konstnärlig grund. Han är själv utbildad vid Akademin för fotografi vid Konstfack och har arbetat med frågorna under många år vid Konstfack som utbildningssamordnare och kvalitetsansvarig.

Titel Kvalitetssamordnare
Henrik Lindegren Ericson är kvalitetssamordnare på Beckmans vilket innebär ett nära samarbete med undervisande personal, administration och ledning med att planera, dokumentera och följa upp högskolans systematiska kvalitetsarbete. Henrik har en gedigen erfarenhet av utbildning på konstnärlig grund. Han är själv utbildad vid Akademin för fotografi vid Konstfack och har arbetat med frågorna under många år vid Konstfack som utbildningssamordnare och kvalitetsansvarig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera