Barrpapper

Gustav Winsth form

I kursen Hållbara System utforskade jag och Max Stjerna möjligheten att ta till vara på restprodukten barr vid virkes- och papperstillverkning då den höga fukthalten gör barren oönskade vid förbränning i värmeverket. Målet var att komma fram till en nedbrytningsmetod och utforska användningsområdena för ett potentiellt fibermaterial för framtiden.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera