ГЛЫБА

Pall / sidobord i betong och stål skapad för kursen mellan konst och design. Betong som material har stor klimatpåverkan. ГЛЫБА är en blinkning till ett framtidsscenario då betong som färskvara uteslutet. Pallen är formgiven som om plockad ur rivningsmassor när betong, likt många av dagens material, bör återvinnas.

Filtrera