I am your worst fear I am your best fantasy

I den straighta blicken blir det queera måltavla för både rädsla och fascination. Hur är det möjligt att uttrycka protest och visa tillhörighet genom kläder?

Projektet utgår ifrån visuell kommunikation i hbtq-rörelsen efter Stonewallupproret 1969, sett som startpunkten för Priderörelsen. Som hbtq-person tycker jag att det är viktigt att utforska sin historia för att förstå att rättigheterna vi har i dag inte kom till av sig själva, utan är sårbara och måste fortsatt försvaras. Genom sitt arv kan en se sig själv som del av något större. 

I mitt projekt tar jag historiska slagord och sätter dem i en ny kontext, med kläder som budbärare och kroppen som plattform. Jag valde kläder för dess förmåga att skapa en känsla av tillhörighet hos bäraren, och ett uttryck av identitet och åsikter för betraktaren. Plaggen bär budskap från pins, demonstrationsskyltar och politisk konst. Jag har illustrerat för hand som en referens till den DIY-anda som genomsyrar aktivismen. I Am Your Worst Fear I Am Your Best Fantasy är en serie plagg som strävar efter att demonstrera en kollektiv kamp och gemenskap.

TACK TILL 

Styling: Christopher Insulander

MUA: Elin Laine

Modeller: Caroline Nord, Malin Lundquist och Niño D. Felipe

Produktionsassistent: Johanna Lundberg

Även tack till: Martin Falck, Tom Hedqvist, Kristina Ketola Bore, Erik Wåhlström och LAIKA Hornhuset


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera