5. Fo Phan (Beklädnad i (Intima) Sorgen

Fo Phan examen2019, mode

Det dystra och mörka, det vackra i det bedagade och en hyllning till sorgen.

Jag har valt att arbeta med ett ämne som berör mig personligen och speglar ett sinnestillstånd jag befinner mig i. Det handlar om sorg och jag vill hitta ett sätt att föra in sorgen i en modekontext på ett respektfullt sätt. Det handlar också om att utforska sorg i förhållande till kulturella koder, min egen dubbla identitet.     

I kollektionen speglar varje look en persona med symboliska plagg och attribut. Varje look innebär också en förhandling mellan täckt och avtäckt; hur mycket av kroppen som får synas med hänsyn till kulturella normer och värderingar. Vad händer när mer konservativa miljöers krav på kroppslig integritet och värdighet möter modevärldens ofta hedonistiska och sexualiserade blottning av kroppen?      

Utifrån ämnet sorg och kulturella hänsynstaganden har jag valt att arbeta med en formell begravningsklädsel, som jag har dekonstruerat och omkodat på ett sätt som jag anser är värdigt. Abstrakta tolkningar av irisblommor – ett inslag på kinesiska begravningar – spelar en viktig roll i kollektionen. Vad händer med symboliken när blomman hamnar i en ny kontext?    

Sorgen är för mig något intimt och det är inte givet att den går att uttrycka i modets sfär.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera