Exlibris

Filip Kwang-Ho Svensson

Böcker är idag ett av de äldsta föremål vi har, historiskt sett. Tänk att böcker från första början oftast var rullar där man skrev på endast en sida av arket. Idag har det gått så långt att det även finns böcker i både ljud- och digitalformat. Många böcker har genom åren bytt ägare så många gånger att det inte ens går att räkna. Och säkerligen färdats mellan olika länder och kontinenter världen över.

Jag skapade ett exlibris där jag tar fasta på just detta. Idéen om att böcker byter ägare och plats kontinuerligt. För att tala om vem som äger boken ska ett exlibris i grunden innehålla ägarens initialer eller fullständiga namn. I det här fallet har jag valt att dölja det. Med hjälp av den 8-siffriga koden som du knappar in på hemsidan www.wherehaveibeen.com, kan du enkelt få tillgång till bokens tidigare ägare och plats. Med samma kod registrerar du dig som nuvarande ägare av boken. På så sätt får bokens historia leva vidare.

Filtrera