Collection of POSTERS

En samling av Posters jag skapat i olika format och för olika projekt.

 1. PICK ’N’ FLICK 3000 Poster för kursen Visuell kommunikation och förändring 2 med Samira Bouabana. En framtida produkt för att slippa välja Netflix film.
 2. TAC är ett nytt upcycling företag skapat av Ernst Lilja och Ebba Qvinnström.
  Projektet handlar om hur vi ser på gratis produkter, vad är gratis? Finns det något som är gratis?
 3. Poster-kurs för ”Bilden i visuell kommunikation” med Minna Sakaria. 70cm x 100cm affisch.
 4. Crowd Control är ett skivbolag grundat av Isak Möller Kalpak. Design, Logga, Poster: Ernst Lilja.
  Banner för ett musikevenemang på Morfar Ginko i Stockholm 06.08.22.
 5. Kontainer är ett techno kollektiv. Design, Logga, Poster: Ernst Lilja. Techno event på klubben Backdoor 15.12.21.

 

A collection of Posters I’ve created in different formats and for different projects.

 1. Pick ’n’ Flick 3000 Poster for the ”Visual Communication and Change 2” course with Samira Bouabana. A future product to avoid having to choose a Netflix movie.
 2. TAC is a new upcycling company created by Ernst Lilja and Ebba Qvinnström.
  The project is about how we look at free products, what is free? Is there anything that is free? 
 3. Poster course for ”The image in visual communication” with Minna Sakaria. 70cm x 100cm poster.
 4. Crowd Control is a Music label founded by Isak Möller Kalpak. Designer, Logo, Poster: Ernst Lilja.
  Banner for a music event at Morfar Ginko in Stockholm 06.08.22.
 5. Kontainer is a techno collective. Designer, Logo, Poster: Ernst Lilja. Techno event at the club Backdoor 15.12.21

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera