OFFSPRING (VIDEO)

Ernst Lilja film

OFFSPRING
Alien embryo som bildas och går igenom födelsestadierna från befruktning till att bli född.
Inga VFX användes. Original videor och ljud gjorda av mig.

Workshop – ”Textures in Motion”
av @susi__sie

 

OFFSPRING
Alien embryo being formed, going through the stages of birth from fertilization to being conceived.
No VFX were used. Original Footage and Audio made by me.

Workshop – ”Textures in Motion”
by @susi__sie

Filtrera