Livet Efter Pippi (EXHIBITION)

Ernst Lilja visuell kommunikation

Ett experiment kring moralfrågan om AI-genererad konst och upphovsrätt. Att ta en svensk ikon och försätta den i en ny kontext.

An experiment focusing on the moral issue of AI-generated art and copyright. Taking a Swedish icon and putting it in a new context.

Filtrera