Crowd Control (POSTER)

Ernst Lilja grafisk design

Crowd Control är ett skivbolag grundat av Isak Möller Kalpak. Designledare: Ernst Lilja.
Affischer för ett musikevenemang på Morfar Ginko i Stokholm 06.08.22 i olika format.

Crowd Control is a Music label founded by Isak Möller Kalpak. Design lead: Ernst Lilja.
Posters for a music event at Morfar Ginko in Stokholm 06.08.22 in various formats.

Filtrera