Arbetsprov 2020/21 – Uppgift 3: Typografi (APPLICATION)

Ernst Lilja ansökan

onomatopoetiska ord.
Mina ord blev följande:
plums, drip, plask, plop.
Mitt arbetssätt i denna uppgift blev att försöka illustrera de ovannämnda orden genom att forma dem efter hur orden (generellt sätt) skapas. Exempelvis ville jag forma “plop” till en bubbla som nästan spricker eller “plums” som formas till en vattenmassa som stänker ur en hink. Jag valde att göra bakgrunden till en blå-graderad färgskala som påminner om ett oändligt djup i havet.

onomatopoeic words.
My words were as follows:
plums, drip, plask, plop.
My way of working on this task was to try to illustrate the above-mentioned words by shaping them according to how the words (generally) are created. For example, I wanted to shape “plop” into a bubble that almost bursts or “plums” which is shaped into a mass of water that splashes out of a bucket. I chose to make the background a blue-grade color tonality reminiscent of an infinite depth in the sea.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera