Erik Björk

Redigera

Erik Björk är Avdelningsansvarig för Formprogrammet på Beckmans och är kursansvarig i bla Examenskursen. Utöver det ansvarar Erik för Beckmans prototypverkstad. Sedan 2009 driver han parallellt med Beckmans den interdisciplinära designstudion Karlsson & Björk med uppdrag som spänner från industridesign till offentlig utsmyckning. Erik har en B.sc i möbeldesign från Malmsten/Linköpings Universitet samt en Mphil i Praktisk Kunskap från Södertörns Högskola.   –I min undervisning på Beckmans använder jag mig av både den tekniska och konstnärliga kunskapen från min praktik som möbeldesigner men också den pedagogiska och teoretiska från min utbildning i Praktisk Kunskap. Ett holistiskt perspektiv som innefattar ekologisk- såväl som social- och ekonomisk hållbarhet genomsyrar allt arbete från kursplanering till praktiskt arbete i verkstäderna.

Titel Avdelningsansvarig, Lektor Form
Telefonnummer 0739876645
Mobilnummer 073-9876645
Instagram https://www.instagram.com/karlssonbjork/
Adress http://karlssonbjork.se/
Erik Björk är Avdelningsansvarig för Formprogrammet på Beckmans och är kursansvarig i bla Examenskursen. Utöver det ansvarar Erik för Beckmans prototypverkstad. Sedan 2009 driver han parallellt med Beckmans den interdisciplinära designstudion Karlsson & Björk med uppdrag som spänner från industridesign till offentlig utsmyckning. Erik har en B.sc i möbeldesign från Malmsten/Linköpings Universitet samt en Mphil i Praktisk Kunskap från Södertörns Högskola.   –I min undervisning på Beckmans använder jag mig av både den tekniska och konstnärliga kunskapen från min praktik som möbeldesigner men också den pedagogiska och teoretiska från min utbildning i Praktisk Kunskap. Ett holistiskt perspektiv som innefattar ekologisk- såväl som social- och ekonomisk hållbarhet genomsyrar allt arbete från kursplanering till praktiskt arbete i verkstäderna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera