Material Goods

Elsa Ericson Ekdahl

Material Goods är ett projekt i glas och metall som tar avstamp i hur mode kan tolkas, inspirera till, samt tillämpas på produkt- och möbelformgivning. 

Projektet grundar sig i materialexperiment där jag har undersökt hur olika tekniker och metoder inspirerade av mode kan appliceras och användas som metod och ge näring åt min formgivning. Ur detta prövande skapade jag ett material- och teknikbibliotek som jag sedan utgått ifrån. En stor del av arbetet har, utöver inspirationen från mode, kretsat kring materialen i objekten. Hur förhåller sig material och form till varandra? Kan jag arbeta med att skapa igenkänning i materialen genom designmetoder som formar dem på vissa sätt? Och kan detta i slutändan leda till att objekten kompletterar varandra och skapar ett sammanhang – en look? Min upplevelse av olika material, i förhållande till sig själv och andra, har därför, utöver inspirationen från mode, varit central i formgivningen. 

Vaserna Pearly och bordet Pleat är tänkta som delar i en större kollektion på samma tema. I kollektionen ska objekten främst, genom form och material, förhålla sig till varandra, men de ska också kunna kombineras med andra objekt utan att tappa i egenvärde.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera