Utställningsaffisch – Magasin 3

Jag har tillsammans med Molly Schedin screentryck två affischer på silkespapper till Sirous Namazis utställning ”Pending” på Magasin 3. Vi har utforskat utställningens tematik, minnet, genom att gestalta och utgå från frågeställningen ”Kan man återskapa det som har varit?”. Under arbetets gång ville vi också undersöka frågeställningen om ”Konsten har i uppgift att kommunicera?”. De två affischerna bildar enskilt och tillsammans olika budskap, samtidigt som minnets skörhet framhävs genom silkespappret. När olika delar sammansätts förändras sammanhanget och dess budskap, likaså minnets diffusa fragment som bildar ett minne. Vad händer med ett sammanhang när fragment plockas bort och hur förändras budskapet?

Kurs: Bilden i visuell kommunikation
Handledare: Sophia Wood


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera