Typografi: Prisklass Danderyd & Prisklass Malmö

Prisklass är ett typsnitt som vill skriva om klassamhället.

Typsnittet är en begynnande familj, där vikterna Malmö och Danderyd är föräldrarna. Bärande för typsnittets karaktär och olikheter i form mellan vikterna, är den undersökande processen bakom dess framtagande. Grunden för typsnittet är en statistikbaserad ellipsgrid, där var cirkels mått motsvarar den faktiska siffran. Cirkelnätet fylls sedan med ’bingoprickar’ och ’stygn’ för att bilda en bokstav. I fallet Prisklass Malmö och Prisklass Danderyd är siffrorna 443 (000) och 278 (000) baserade på respektive kommuns genomsnittliga inkomst per invånare år 2019. Med processen bakom prisklass hoppas jag ha tillfört en metod för typografiproduktion, som bygga förmedla socioekonomiska förseelser i en pixel- och dataorienterad värld.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera