Galgfågel

Daniel Trewe form, form

Tanken med Galgfågel är att liva upp det vedertagna objekt som är galgen och att inge glädje till den vanemässiga rörelsen; att hänga upp sin jacka.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera