Laga Hav

Övergödning och överfiske hotar de globala fiskbestånden och de marina ekosystemen. Rapporter visar att fiskbestånden i genomsnitt har halverats de senaste 40 åren och det finns omkring 400 döda zoner världen över. Detta innebär en enorm utmaning då efterfrågan på fisk förväntas öka med 50 miljoner ton redan vid 2025. Men det finns alternativa råvaror som till och med kan bidra till en bättre havsmiljö.

Odlade alger och musslor renar havet på kvävande näringsämnen och bidrar till ett friskare ekosystem utan att ta vare sig plats på land eller behöva energikrävande foder. En blåmussla kan till exempel rena 8-10 liter vatten i timmen. Samtidigt innehåller de även viktiga näringsämnen för oss människor. Om fler efterfrågade närproducerade alger, musslor och ostron på tallriken skulle det innebära utökade odlingar och friskare hav. Laga hav är en samling recept och fakta som syftar till att inspirera till framtidens sjömat.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera