Det dukade bordet

Det dukade bordet – Ett samarbete med Svenskt Tenn.

En serie bruksföremål för det dukade bordet inspirerade av trädens grenverk och glashantverkets historia.

Glas och natur har en nära relation. De första svenska glasbruken möjliggjordes av både den stora tillgången på skog, och därigenom eldvirke till glasugnarna, och närheten till kringliggande vattendrag. Reliefen är skapad genom avtryck av grenar och kvistar i lera. Glasföremålen är formblåsta i gipsform.

Tack till Sthlm Glas.

 

Det dukade bordet – A collaboration with Svenskt Tenn.

A series of glassware for the set table inspired by the branches of the trees and the history of the glass craft.

Glass and nature have a close relationship. The first Swedish glassworks were made possible by both the large supply of forest, and thereby firewood for the glass furnaces, but also the proximity to watercourses. The relief is created by imprints of branches and twigs in clay. The glass objects are blow-molded in a plaster form.

Thank you to Sthlm Glas.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera